Nye teams pr. 01.09.2022

Siden vi i november 2021 overtog hele Tinghusvej 4 i Skjern og slog dørene op til det nye Dit Lægehus, har vi arbejdet hårdt for at betjene vores patienter bedst muligt. Samtidig har vi forsøgt at skabe et godt arbejdsmiljø for en personaleflok, der bestod af både personale fra to forskellige praksis samt nyansatte medarbejdere med og uden praksiserfaring; alle fulde af gåpåmod og spændte på at tage godt imod både nye og allerede kendte patienter.

Når vi gør status over vores første ¾ år, må vi erkende, at der desværre har været en del udfordringer. Vi har haft flere sygemeldinger og opsigelser samtidig med, at vi har skulle oplære nye kollegaer. Vi har løbet stærkt; nogle gange for stærkt og samtidig har vi generelt fået en hård medfart på de sociale medier - noget fortjent, andet ufortjent. Det fylder meget i klinikken, for vi brænder for at yde god service overfor vores patienter, og det er ærgerligt, at vi ikke har formået at udtrykke dette gennem vores kommunikation og behandling. Vi er udelukkende interesserede i, at vores patienter er trygge og tilfredse, og at vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde. Klinikkens koncept om let adgang har været presset af før nævnte, men vores værdier forbliver de samme: Vi vægter højt at have en stor personalegruppe i klinikken med et højt fagligt niveau, flerårig erfaring og en bred vifte af kompetencer samt mulighed for, at patienten kan få en tid samme-dag (TSD-tid) i klinikken. Med TSD-tider forsøger vi fortsat at undgå lange ventetider på konsultationer i klinikken. For at sikre optimalt flow bliver patienterne ofte set af en sygeplejerske til f.eks. optagelse af sygehistorie, diverse forundersøgelser og henvisninger. I mange tilfælde kan sygeplejersken opstarte evt. behandling, lave henvisning til fysioterapi, røntgen og sygehuse. Vores sygeplejersker er grundigt undervist for at kunne varetage disse funktioner – og vi prioriterer løbende undervisning. Vi har dagligt 2 tværfaglige konferencer. Her gennemgås dagsprogrammet, hvor der informeres om historik, symptomer m.v., så sygeplejerske og læge er forberedt på, hvad patienten kommer til undersøgelse for. På denne baggrund dannes der en plan for undersøgelser/behandlinger. På konferencerne gennemgås også de patienter, der er tilset i klinikken tidligere på dagen. Lægerne i klinikken træffer dermed beslutninger for alle undersøgelser/behandlinger for alle patienter, der ses i klinikken - både før og efter konsultationerne. Lægen tilkaldes desuden også under konsultationen ved evt. tvivlsspørgsmål. Det er vigtigt at understrege, at alle tiltag i forhold til patientens behandling er ordineret/godkendt af lægen i klinikken! Vi forsøger hele tiden at rette ind og rette til, så vores patienter får den bedst mulige oplevelse. I erkendelse af, at vi er blevet en stor klinik med mange tilknyttede patienter, har vi derfor fra 01.09. valgt at tilknytte vores patienter et fast behandlerteam bestående af læge, sygeplejerske og lægesekretær. Fordelingen foregår på baggrund af fødselsdato. Vi håber, at det giver patienterne en bedre oplevelse af kontakten til klinikken, når de ikke møder en ny behandler ved hver kontakt. Dette gælder især vores kronikere og andre, som jævnligt har kontakt til os eller er under udredning. Vores telefonsystem vil i samme anledning blive ændret, og det er derfor vigtigt at taste CPR-nummer på den person, som henvendelsen drejer sig om for at komme i kontakt med det rette team (men bare rolig, hvis det ikke lykkes første gang, står vi fortsat parat til at hjælpe og vejlede).

Vi vil slutteligt gerne opfordre til dialog, hvis man som patient eller pårørende har noget på hjerte. Lad os tage den direkte og konstruktivt og ikke på de sociale medier, det er sådan, vi lærer af vores fejl og forbedrer vores service.

De bedste hilsner,

Dit Lægehus